• Twee halen, ... - Over de prijs van meervoudig beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand

      Beijers, W.M.E.H.; Klijn, A.; Schaaf, J. van der; Paulides, G. (WODC, 1998)
      In dit onderzoek komen de volgende vragen aan de orde: Wat is de omvang en de aard van het meervoudig gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand?Hoe groot is het aandeel van het meervoudig gebruik dat valt onder de geldende anticumulatiebepaling en wat is het patroon daarvan?Wat zijn de gevolgen van de thans voorgestelde verruimingsoptie en nader te overwegen varianten in termen van overheidsuitgaven?Wat zijn de gevolgen van de verschillende in overweging te nemen opties tot verruiming van de huidige anticumulatieregeling in termen van profijt voor rechtszoekenden? INHOUD: 1. Verlaging van de prijsdrempel 2. Vraagstelling van het onderzoek 3. Databestand 4. Beantwoording van de vragen 5. Slotbeschouwing