• Politie en openbaar ministerie tegen rassendiscriminatie - Over de naleving van richtlijnen

      Bol, M.W.; Docter-Schamhardt, B.J.W. (WODC, 1993)
      Doel van het onderzoek is om na te gaan of de richtlijnen inzake het bestrijden ;van rassendiscriminatie door politie en openbaar ministerie worden nageleefd en hoe de naleving kan worden bevorderd. De vragen waarop het onderzoek zich richt zijn: 1. Het opsporingsbeleid inzake rassendiscriminatie: handelt men overeenkomstig de richtlijnen? 2. Kennis van de richtlijnen bij de politie; 3. Hoe kan worden bevorderd dat de politie (de) discriminatierichtlijnen naleeft? 4. Het vervolgingsbeleid inzake rassendiscriminatie: handelt men overeenkomstig de richtlijnen? 5. Kennis van de richtlijnen bij het openbaar ministerie; 6. Hoe kan worden bevorderd dat het openbaar ministerie (de) discriminatierichtlijnen naleeft? Als bijlagen zijn opgenomen de discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht en de tekst van de richtlijnen Rassendiscriminatie.