• Op inbrekerspad - Over de aanpak van woninginbraak door inzet op voorbereidingshandelingen

      Kruize, P.; Gruter, P.; Groen, E. de (medew.) (Ateno, 2015)
      Het betreft hier een onderzoek naar feitelijke ervaringen met het aantreffen van inbrekers bij handelingen die als voorbereidingshandelingen kunnen worden aangemerkt, als ook de strafrechtelijke opvolging daarvan met bijzondere aandacht voor mogelijke complicaties bij de verruiming van de huidige praktijk naar de dag en avond. De daaruit voortvloeiende tweeledige probleemstelling luidt als volgt: In welke mate, op welke tijden en in welke verschijningsvormen worden door de politie vermeende inbrekers aangetroffen bij het (mogelijk) treffen van voorbereidingshandelingen? Wat zijn de ervaringen in de praktijk met herkenning, tenlastelegging, vervolging en veroordeling? INHOUD: 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Inbrekerswerktuig in het algemeen 4. Inbrekerswerktuig bij woninginbraak 5. De artikel 46/311-route nader beschouwd 6. Conclusies