• Over criminaliteit en kattekwaad bij 7- t/m 11-jarigen

      Grapendaal, M.; Veer, P. van der; Essers, A. (WODC, 1996)
      Dit is een verkennend onderzoek naar criminaliteit onder jonge kinderen (zgn. 12-minners). Deze leeftijdsgroep kan niet strafrechtelijk vervolgd worden en komt daarom niet voor in politie- en justitiestatistieken. Er is in drie steden onderzoek gedaan nl. Amsterdam, Haarlem en Alphen a/d Rijn. Er is tevens gesproken met sleutelfiguren bij de politie, Raden voor de kinderbescherming, bureaus Halt, het basisonderwijs, vertrouwensartsen, kinderrechters en leerplichtambtenaren. INHOUD: 1. Doelstelling en onderzoeksopzet 2. De cijfers 3. De sleutelfiguren 4. Gevalsbeschrijvingen 5. Slotbeschouwing