• Organisatie van de recherchefunctie - Een inventarisatie in de 25 regiokorpsen

      Kruissink, M.; Verwers, C.; Dijkhoff, N. (WODC, 1998)
      In opdracht van de Directie Strafrechtelijke Handhaving (DSH) van het Ministerie van Justitie heeft het WODC een onderzoek uitgevoerd naar de organisatie van de recherchefunctie in de 25 regiokorpsen en in het bijzonder naar de wijze waarop de beschikbaarheid van specialistische deskundigheid in de korpsen is geregeld. De belangrijkste bevinding van dit onderzoek is dat - in tegenstelling tot alle signalen en denkbeelden die er bestaan over het verdwijnen van specialismen en specilistische deskundigheid in de recherchefunctie - de korpsen wel degelijk op diverse organisatorische niveaus allerlei voorzieningen getroffen hebben om te kunnen beschikken over (specialistische) recherchedeskundigheid. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat in elk korps op verschillende niveaus de organisatorische randvoorwaarden gecreëerd zijn om recherchewerk op tal van terreinen te kunnen vervullen. Voor zowel de veel voorkomende criminaliteit, de zware, georganiseerde criminaliteit als de middencriminaliteit zijn in de korpsen voorzieningen aanwezig. Het in brede kring bestaande vermoeden dat vooral ten aanzien van de zogenaamde middencriminaliteit de korpsen over onvoldoende specialistische deskundigheid zouden beschikken, hetgeen een aanleiding vormde tot het uitvoeren van dit onderzoek, kan door de onderzoeksbevindingen derhalve niet worden bevestigd. INHOUD: 1. Inleiding en methode 2. Organisatie van de recherche 3. Selectie en opleiding van personeel