• Opzet enquête financieel-economische criminaliteit en computercriminaliteit

      Sikkel, D. (WODC, 2010)
      In deze rapportage wordt een verslag gedaan van de ontwikkeling van een meetinstrument voor slachtofferschap van computercriminaliteit en financieel-economische criminaliteit. INHOUD: 1. Inleiding 2. Mogelijke doelstellingen van de enquête 3. Vormen van criminaliteit 4. Statistische gegevens en trends 5. Kwaliteit 6. Opzet enquêtes