• Opsporen onder dekmantel - regulering, uitvoering en resultaten van undercovertrajecten

      Kruisbergen, E.W.; Jong, D. de; Kouwenberg, R.F. (medew.) (WODC, 2010)
      Het onderzoek is verricht vanuit de volgende probleemstelling: Welke undercoverbevoegdheden worden uitgevoerd door politiële infiltratieteams en welke bijdrage levert de toepassing van de onderscheiden bevoegdheden aan de opsporing? Verder is in het onderzoek de Nederlandse wet- en regelgeving en jurisprudentie bestudeerd en is de regulering van undercovertrajecten in Nederland vergeleken met die van België, Duitsland, Engeland en Wales en de Verenigde Staten. INHOUD: 1. Inleiding 2. De regulering van undercovertrajecten in Nederland 3. De regulering van undercovertrajecten in het buitenland 4. Inzet van undercovertrajecten in de opsporingspraktijk: een eerste beeld 5. Inzet van undercovertrajecten in de opsporingspraktijk: resultaten, effecten en risico's 6. Slotbeschouwing