• Opleidingsbehoeften van Groepscommandanten bij het Korps Rijkspolitie

      Emmerik, J.L. van (WODC, 1988)
      Dit onderzoek is in de eerste plaats gericht op het verschaffen van meer inzicht in de aard van de verwachtingen waarmee groepscommandanten vanuit hun tussenpositie in de Rijkspolitie-organisatie worden geconfronteerd en hun eigen opvattingen daarover. Daarnaast wordt beoogd eventuele knelpunten zichtbaar te maken die deze verwachtingen hen in de praktijk opleveren.