• Opgevangen onder dwang - Procesevaluatie strafrechtelijke opvang verslaafden

      Land, H. 't; Duijvenbooden, K. van; Plas, A. van der; Wolf, J. (WODC, 2005)
      Dit is de procesevaluatie van de Wet SOV (strafrechtelijke opvang verslaafden) die betrekking heeft op het proces van implementatie gedurende de eerste 3 jaar van de SOV. In hoeverre heeft de invoering van de SOV plaatsgevonden zoals deze vooraf werd beoogd?