• Operationeel vreemdelingentoezicht in Nederland

      Aalberts, M.M.J. (WODC, 1989)
      De probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt:Op welke wijze is het operationeel toezicht op vreemdelingen ingebed in het formele beleid?Op welke wijze wordt het operationeel vreemdelingentoezicht uitgevoerd?Welke factoren bieden een verklaring voor de eerste onderdelen van de probleemstelling?Het verslag geeft u vanuit verschillende optieken een beeld van dit toezicht in de jaren van 1983 tot en met 1988.