• Opbrengsten boetes en transacties uit verkeersovertredingen

      Wilms, P.; Blankers, I.; Friperson, R. (APE Public Economics, 2011)
      De probleemstelling voor dit verkennende onderzoek luidt: Welke mogelijke oorzaken zijn er voor de discrepantie tussen geraamde en gerealiseerde opbrengsten uit boetes en transacties als gevolg van verkeersovertredingen? Er is daarvoor aandacht besteed aan vijf deelonderwerpen: Het in kaart brengen van de ontwikkeling van (de inkomsten uit) boetes en transacties a.g.v. verkeersovertredingen over de periode 1994-2010;Een beschrijving van ingezette beleidsmaatregelen en effecten daarvan op de inkomsten op het dossier boetes en transacties;Een beschrijving van het verloop van het handhavings- en inningsproces;Een literatuuronderzoek van de wijze waarop de prognoses tot stand komen en mogelijkheden om deze te verbeteren. iNHOUD: 1. Samenvatting en conclusies 2.Summary and conclusions 3. Inleiding 4. Literatuurstudie 5. Ontwikkeling inkomsten uit boetes en transacties 6. Institutioneel kader en ingezette beleidsmaatregelen 7. Aanknopingspunten vervolgonderzoek 8. Literatuurlijst