• Omvang van huiselijk geweld in Nederland

      Heijden, P.G.M. van der; Cruyff, M.J.L.F.; Gils, G.H.C. van (WODC, 2010)
      De hoofdvragen voor het onderzoek zijn: Hoe groot is de geschatte omvang van het huiselijk geweld in Nederland?Hoe groot is de geschatte omvang van het huiselijk geweld in Nederland gedifferentieerd naar aantallen incidenten, slachtoffers en daders.