• Omvang incassomarkt - Actualisatie van kwantitatieve gegevens uit 2012

      Geurts, T. (WODC, 2018)
      In 2012 heeft het WODC kleinschalig onderzoek verricht naar de markt van buitengerechtelijke incasso (zie link bij: Meer informatie). Dit onderzoek bracht de aard en omvang van de markt in kaart. In deze notitie wordt nagegaan in hoeverre de cijfermatige gegevens uit deze rapportage nog actueel zijn, en wordt – voor zover haalbaar – de gegevens omtrent de omvang van de markt geactualiseerd. Er is gekeken naar de meest belangrijke spelers op de incassomarkt, te weten incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en advocaten.