• Omvang fraude met belastingen en sociale zekerheid - een literatuuroverzicht

      Barendse-Hoornweg, E.J.M.; Cozijn, C. (medew.) (WODC, 1995)
      Dit literatuuronderzoek betreft de resultaten van empirisch onderzoek naar de omvang van belastingfraude en sociale zekerheidsfraude. Met name is gekeken naar de schattingen van het aantal fraudegevallen en naar de schattingen van het bedrag van de schade.