• Omvang en ontwikkeling van de criminaliteit - Slachtofferenquêtes 1974-1977

      Dijk, J.J.M. van; Vianen, A.C. (WODC, 1977)
      INHOUD: 1. Inleiding 2. Opzet en uitvoering van het onderzoek 3. Omvang en ontwikkeling van de criminaliteit 4. Wie zijn de slachtoffers? 5. Het doen van aangifte bij de politie 6. Het verbaliseringsbeleid van de politie 7. Samenvatting en conclusies SAMENVATTING: Een slachtofferenquête verschaft primair inzicht in het percentage van de ondervraagden dat slachtoffer is geweest van één of meer delicten. Op basis van dit percentage kan een schatting gemaakt worden van de werkelijke omvang van bepaalde vormen van criminaliteit. Dit tweede WODC-rapport over slachtofferenquêtes beoogt aan te tonen dat slachtofferenquêtes gegevens verschaffen die niet op andere wijze kunnen worden verkregen.