• Corruptie in het Nederlandse openbaar bestuur - Omvang, aard en afdoening

      Huberts, L.W.J.C.; Nelen, J.M. (WODC, 2005)
      Dit rapport bevat de resultaten van een empirisch onderzoek naar de aard, omvang en afdoening van ambtelijke corruptie. Inzicht wordt o.a. gegeven in het aantal interne corruptieonderzoeken binnen de overheid, de mate waarin politie en justitie daarvan weet hebben, welke motieven aan corruptie ten grondslag liggen en in hoeverre verdachten worden vervolgd en veroordeeld.