• Omgangsbegeleiding - Een inventarisatie

      Chin-A-Fat, B.E.S. (Vrije Universiteit Amsterdam, 1998)
      Dit rapport bevat de inventarisatie van de bestaande projecten omgangsbegeleiding en de concrete aanbevelingen over de voorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen om zo optimaal mogelijk hulp te kunnen bieden aan ouders bij de feitelijke uitvoering van een omgangsregeling.