• De hersenen in beeld - Neurobiologisch onderzoek en vraagstukken op het gebied van verklaring, reductie en preventie van criminaliteit

      Kogel, C.H. de (WODC, 2008)
      Terwijl het WODC de draad van de relatie tussen biologie en criminologie eind jaren negentig opnam, ontbrak het tot nu toe aan een gedegen en toegankelijk overzicht van een aantal belangrijke verschijnselen op dit gebied. In samenwerking met vooraanstaande wetenschappers op het terrein van de neurobiologie en neuropsychologie is deze studie tot stand gekomen. Er is steeds geprobeerd om de link tussen maatschappelijke ontwikkelingen en problemen te verbinden met resultaten uit onderzoek naar het functioneren van de hersenen en na te gaan hoe de stand van de wetenschap is waar het interventies en hun effectiviteit betreft. INHOUD: 1. Inleiding 2. Kindermishandeling en -verwaarlozing 3. 'Probleemkinderen, gevaarlijke pubers en gewelddadige volwassenen' 4. Zedendelinquenten 5. Justitiële interventies en het terugdringen van recidive 6. Neurowetenschap en sociale bindingen en conflicten 7. Slothoofdstuk