• NPM-2017: Nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen

      Alink, L.; Prevoo, M.; Berkel, S. van; Liniting, M.; Klein Velderman, M.; Pannebakker, F. (Leiden University - Institute of Education and Child Studies, 2018)
      In 2005 en 2010 werden de eerste en tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen uitgevoerd: de NPM-2005 en de NPM-2010 (resp. M.H. IJzendoorn e.a., Kindermishandeling in Nederland anno 2005, 2007 en L. Alink e.a., Kindermishandeling in Nederland anno 2010, 2011). (zie link hiernaast). De derde Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2017) is opgezet om een nieuwe schatting te doen van het aantal kinderen dat jaarlijks slachtoffer is van kindermishandeling en opnieuw in beeld te brengen welke kinderen en gezinnen een verhoogd risico op kindermishandeling hebben. Door vergelijking met gegevens uit de twee eerdere prevalentiestudies kunnen ook trends over de tijd in kaart worden gebracht. Verder wordt aandacht besteed aan kindermishandeling in de context van andere vormen van huiselijk geweld en van scheiding.