• Nederlandse verkeersboetes in internationaal perspectief - Verkennend onderzoek in twaalf Europese landen

      Hauten, M. van den; Rademaker, J. (WODC, 2005)
      Bestuurlijke boetes en strafrechtelijke boetes worden vanuit verschillende rationaliteiten bepaald. Omdat er signalen zijn ontvangen dat het evenwicht tussen strafrechtelijke en bestuurlijke boetetarieven verstoord is, is er behoefte aan een kader voor tarifering van boetes. Om een dergelijk kader te ontwikkelen moet allereerst de omvang van dit probleem in kaart worden gebracht en moeten de eventuele knelpunten worden geanalyseerd. Tevens moet bekend zijn welke criteria betrokkenen hanteren om tot de tarieven te komen. Daarnaast is nagegaan welke boetetarieven gelden bij verkeersovertredingen in Nederland en de andere EU-landen? Hoe verhouden de Nederlandse tarieven zich tot die in andere EU-landen? De volgende EU-landen zijn als vergelijking geselecteerd: Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, België, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Portugal, Luxemburg, Polen en Griekenland. Deze onderzoeksresultaten zijn reeds gepubliceerd.