• Lokale aanpak zeer actieve veelplegers - Nazorgtraject

      Snippe, J.; Stoep, R. van der; Zwieten, M. van; Bieleman, B. (WODC, 2007)
      De landelijke aanpak veelplegers beperkt zich tot beleidskeuzes op hoofdlijnen. Er is veel ruimte voor lokale invulling. Doel van dit onderzoek is om na te gaan welke lokale veelpleger-aanpakken succesvol en welke minder succesvol zijn en waarom. Er wordt antwoord gegeven op de vraag welke lokale veelpleger aanpakken het meeste effect hebben op het terugdringen van de criminaliteit en daarmee een bijdrage leveren aan de doelstelling van het Veiligheidsprogramma. In dit vervolgonderzoek is specifiek gekeken naar de effecten van nazorg.