• Nazorgproblematiek en recidive van kortgestrafte gedetineerden

      Weijters, G.; More, P.A.; Alma, S.M. (WODC, 2010)
      Deze Factsheet geeft inzicht in de aard en omvang van de problematiek op de nazorggebieden en de recidive voor gedetineerden met een detentieduur korter dan een maand ten opzichte van gedetineerden die langer dan een maand vastzitten.