• Nachtdetentie voor jeugdigen in de voorlopige hechtenisfase - Eindrapport

      Bos, J.; Hissel, S.C.E.M.; Dekkers, S.; Homburg, G.H.J. (WODC, 2006)
      De invoering van nachtdetentie is een van de actiepunten uit het Programma Jeugd terecht. Er zijn twee vormen van nachtdetentie: 1) nachtdetentie in de laatste fase van de tenuitvoerlegging van de detentie, als voorbereiding op terugkeer in de maatschappij, en 2) nachtdetentie in de fase van de voorlopige hechtenis. Dit onderzoek heeft betrekking op de tweede vorm van nacht_detentie. Vragen die hierbij aan de orde gekomen zijn: Hoe verloopt de uitvoering van nachtdetentie in het kader van voorlopige hechtenis, welke problemen en knelpunten doen zich voor en hoe zou daar verbetering in aangebracht kunnen worden?