• Eerwraak of eergerelateerd geweld? - Naar een werkdefinitie

      Ferwerda, H.B.; Leiden, I. van (WODC, 2005)
      Het concrete doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een heldere, werkbare definiëring van het fenomeen; een werkdefinitie. Daarbij gaat het om een beschrijving van de eerwraakproblematiek met betrekking tot uitingsvormen, aanleidingen en risico-indicaties. Uit het onderzoek komt naar voren dat het verstandig is om af te stappen van het begrip eerwraak en in het vervolg te spreken van het ruimere begrip eergerelateerd geweld.