• Op 't goede spoor - Naar een nieuw prognosemodel voor forensische producten binnen justitiële ketens

      Kruize, P.; Gruter, P. (Ateno, 2018)
      Sinds 1998 maakt het WODC ramingen van de behoefte in de justitiële ketens, het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). Het PMJ-model voorspelt capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens. Het betreft ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurele voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). Het uiteindelijke doel van het PMJ is om de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk te benaderen. Het model wordt elk jaar geactualiseerd. Bijvoorbeeld D.E.G. Moolenaar, R. Decae, F.P. van Tulder en B.J. Diephuis, Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2022; beleidsneutrale ramingen, WODC, Raad voor de Rechtspraak, 2017).Bij de schatting van NFI-producten in het huidige model zijn er twee belangrijke belemmeringen: de aanname van het verband tussen geregistreerde criminaliteit en NFI-producten onbekendheid van de werkelijke behoefte van de politie. Het onderzoek gaat in op de volgende vragen. Welke externe factoren (onafhankelijk van specifiek beleid) de behoefte bepalen aan forensisch onderzoek t.b.v. de forensische opsporing? En welke van deze factoren zouden moeten en kunnen worden opgenomen in het PMJ om de capaciteitsbehoefte aan forensisch onderzoek, uitgevoerd door het NFI, zo nauwkeurig mogelijk te voorspellen? INHOUD: 1. Inleiding 2. Het forensisch speelveld 3. Experts aan het woord over vraagfactoren 4. Forensische sporen in cijfers 5. Naar een prognosemodel forensische opsporing 6. Operationalisatie van het prognosemodel