• Naar een conceptueel kader voor de spreiding van rechtspraak - Een verkenning aan de hand van inzichten uit onderwijs en zorg

      Klein Haarhuis, C.M. (WODC, 2005)
      Met deze studie wordt beoogd om meer systematiek te brengen in de doelen en criteria die bij de spreiding van verschillende onderdelen van de rechtspraak (gerechten, zaken, rechters) van belang kunnen zijn. Voorbeelden van relevante doeleinden zijn: toegankelijkheid voor de rechtzoekende, doelmatigheid, rechtseenheid of specialisatie van rechters. Relevante inzichten voor de invulling van deze doeleinden worden ontleend aan de Nederlandse onderwijs- en zorgsector. Hiermee biedt de studie een eerste conceptueel kader voor het denken over spreiding van rechtspraak. INHOUD: 1. Spreiding van rechtspraak 2. Het Onderwijs 3. De Zorg 4. Naar een eerste conceptueel kader voor de spreiding van rechtspraak