• Naar een beleidsmonitor bestrijding witwassen

      Tillaart, J. van den; Stouten, J.; Homburg, G. (Regioplan Beleidsonderzoek, 2012)
      In verschillende evaluaties is vastgesteld dat de bestrijding van witwassen in Nederland nog de nodige gebreken vertoont. Om tot een verbetering te komen is meer inzicht in de prestaties van de organisaties in de handhavingsketen en in de inzet van middelen gewenst. Een beleidsmonitor witwassen zou moeten helpen om de prestaties inzichtelijk te maken. Dit onderzoek heeft de primaire doelstelling om een beleidsmonitor witwassen te ontwikkelen, waarmee periodiek in kaart kan worden gebracht wat de prestaties in de handhavingsketen zijn en of de beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd. INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrond: een beleidsmonitor voor inzicht in beleidsprestaties 3. Doel onderzoek en methoden 4. Theorie: invalshoeken voor een monitor 5. De bestrijding van witwassen: organisaties en activiteiten 6. Preventieve activiteiten 7. Ongebruikelijke en verdachte transacties 8. Opsporing 9. Samenwerking, afstemming en regie 10. Lessen en mogelijke vervolgstappen