• Naar een 'bruikbare rechtsorde' - Bijdragen uit de sociale wetenschap

      Croes, M.T. (WODC, 2007)
      Dit onderzoek betreft een literatuurverkenning om te bezien of in de (sociaal-wetenschappelijke waaronder rechtseconomische) literatuur aanknopingspunten zijn te vinden voor een verdere invulling van het concept bruikbare rechtsorde. Het gaat hierbij niet alleen om het geheel van wet- en regelgeving, maar tevens over de instituties en de waarden en normen die bijdragen aan het functioneren van het systeem. Achtereenvolgens behandelt dit Cahier het begrip 'bruikbare rechtsorde' zoals dit binnen de beleidsagenda van het Ministerie van Justitie en door mininster Donner werd gebruikt, drie sociaal-wetenschappelijke theorieën en de betekenis van deze theorieën voor het streven naar een verminderd beroep op rechtspraak bij de beslechting van geschillen. INHOUD: 1. Inleiding 2. De 'bruikbare rechtsorde' 3. Netwerken 4. Normen en handhaving 5. Kanttekeningen en beleidsperspectieven