• Marktwerking in het forensisch onderzoek - een veldverkenning

      Koops, B.-J.; Leukfeldt, R.; Hoogenboom, B.; Stol, W. (Universiteit van Tilburg, Institute for Law, Technology, and Society, 2010)
      Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verricht nagenoeg al het forensisch onderzoek voor politie, OM en rechtspraak. Politie, OM en rechtspraak kunnen als opdrachtgevers vrijelijk beschikken over de capaciteit van het NFI, tot het maximum is bereikt. De doelstelling van dit onderzoek is in kaart te brengen hoe het landschap van het forensisch onderzoek in Nederland er op dit moment uitziet en hoe het veld - politie, justitie, aanbieders van forensisch onderzoek, en wetenschappers op dit terrein - aankijkt tegen marktwerking op dit gebied. Deze doelstelling is vertaald naar de volgende vraagstelling die centraal staat in het onderzoek: kunnen particuliere en universitaire of HBO-instituten een rol spelen bij het forensisch-technisch onderzoek in Nederland, en zo ja, onder welke voorwaarden? INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergronden 3. Organisatie 4. De huidige borging van het forensisch onderzoek 5. Veldverkenning: argumenten en meningen over marktwerking in het forensisch onderzoek 6. Verbreding van het perspectief: de publiek-private veiligheidsmarkt 7. Conclusie en scenario's