• Maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders - ontwikkelingen en risico's op criminaliteit en radicalisering

      Staring, R.; Geelhoed, F.; Aslanoglu, G.; Hiah, J.; Kox, M. (Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus - School of Law, 2014)
      In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: Welke ontwikkelingen in de maatschappelijke positie van personen (in het bijzonder jongvolwassenen) met een Turkse achtergrond doen zich het laatste decennium in Nederland voor en wat betekenen deze ontwikkelingen voor mogelijke risico's op criminaliteit en radicalisering? INHOUD: 1. Aanleiding, onderzoeksvragen en methoden 2. Onderwijs 3. Arbeid 4. Huisvesting en etnische segregatie 5. Sociale contacten 6. Identificatie en oriëntaties 7. Religie 8. Politiek 9. Criminaliteit 10. Radicalisering 11. Beantwoording van de onderzoeksvragen