• Maatschappelijke ontwikkelingen en hun implicaties voor Gebiedsgebonden politiewerk - Een verkenning

      Lakerveld, J.A. van; Gussen, I.W.M.; Stoutjesdijk, F.D.; Tönis, I.C.M.; Zoete, J. de (Universiteit Leiden - PLATO, 2017)
      Bij Gebiedsgebonden Politiewerk (GGP) is het politiewerk ingebed in de samenleving. Kernbegrippen zijn: dichtbij georganiseerd, kennen en gekend worden, werken aan een breed scala van veiligheidsproblemen, zowel reactief, preventief als proactief optreden, samenwerking met uiteenlopende andere partijen en betrokkenheid van burgers. Dit is een onderzoek naar de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op GGP en, indien nodig, hoe deze verder geprofessionaliseerd zou kunnen worden. De meest in het oog springende ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk van de politie en het gebiedsgebonden werk daarbinnen zijn: decentralisaties in het sociaal domein; digitalisering inclusief sociaal media; demografische ontwikkelingen, migratie en vluchtelingen; radicalisering, terrorisme en terreurdreiging; internationalisering van misdaad en ondermijnende criminaliteit; groei van toerisme, evenementen en horeca. INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrond, probleemstelling en onderzoeksvragen 3. Decentralisaties in het sociaal domein 4. Digitalisering inclusief sociale media 5. Demografische ontwikkelingen, arbeidsmigratie en vluchtelingen 6. Radicalisering, terrorisme en terreurdreiging 7. Internationalisering van misdaad en ondermijnende criminaliteit 8. Groei van toerisme, evenementen en horeca 9. Versterking van gebiedsgebonden politiewerk 10. Leren en professionaliseren