• De maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) - Maatschappelijke kosten-batenanalyse van een eventuele verlenging

      Zutphen, F. van; Goderie, M.; Janssen, J. (Van Zutphen Economisch Advies, 2014)
      Sinds oktober 2004 kunnen stelselmatige daders van 18 jaar en ouder de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) opgelegd krijgen. Het doel van de maatregel is het bevorderen van de veiligheid van de maatschappij door insluiting van stelselmatige daders voor een langere tijdsperiode, en het verbeteren van de individuele situatie van de stelselmatige dader met het oog op recidivevermindering. De ISD kan voor maximaal twee jaar door de rechter worden opgelegd. Dit onderzoek betreft een kosten-baten analyse van een eventuele verlenging van de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD). Allereerst is gekeken voor welke subpopulaties van ISD’ers een langere behandeling zinvol zou kunnen zijn en vervolgens is gekeken of de baten van een eventuele verlenging van de ISD-maatregel opwegen tegen de kosten. INHOUD: 1. Inleiding 2. Alternatieve effecten verlening ISD-maatregel 3. Behoefte aan verlenging ISD-maatregel 4. Kosten en baten 5. Kosten 6. Baten