• Maatregelen ter voorkoming van secundair en herhaald slachtofferschap

      Lünnemann, K.D.; Mein, A.G.; Drost, L. (medew.); Verwijs, R. (medew.) (Verwey-Jonker Instituut, 2014)
      Het doel van dit onderzoek is een inventarisatie van de (wettelijke) maatregelen en voorzieningen ter voorkoming van secundaire victimisatie en herhaald slachtofferschap. Het onderzoek moet bijdragen aan de implementatie van artikel 22 van Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen. Deze richtlijn dient voor 15 november 2015 te zijn geïmplementeerd. Daarnaast is er een quick scan van de literatuur m.b.t. goede risico-indicatoren van herhaald slachtofferschap verricht (zie link hiernaast). INHOUD: 1. Inleiding 2. Slachtoffers van delicten 3. Regelingen voor het voorkomen van secundaire victimisatie en herhaald slachtofferschap 4. Slotbeschouwing