• Maatregelen gericht op asielzoekers uit veilige landen - Analyse van een beleidslogica

      Szytniewski, B.; Buysse, W.; Soomeren, P. van (DSP-groep, 2018)
      In dit onderzoek is de beleidslogica van de maatregelen gericht op asielzoekers uit veilige landen onderzocht en gekeken naar de ontwikkeling van de instroom en het vertrek van deze groep asielzoekers in de periode 2013-2018, waarbij in 2018 is gekeken naar het eerste half jaar. Door ook de instroom-en vertrekcijfers van asielzoekers uit veilige landen van voor 2016 mee te nemen in de analyse is het mogelijk inzicht te geven in de instroom en het vertrek van deze groep asielzoekers voor en na de invoering van de maatregelen. De volgende vragen stonden centraal in dit onderzoek: Welke maatregelen gericht op asielzoekers uit veilige landen zijn genomen en welke doelen werden hiermee beoogd? Hoe zijn die maatregelen uitgevoerd? In hoeverre is het aannemelijk dat deze maatregelen invloed hebben gehad op de instroom en het vertrek van deze groep asielzoekers – en dat de maatregelen hebben bijgedragen aan de vier doelen genoemd in de Kamerbrief van 17 november 2016? INHOUD: 1. Inleiding 2. De asielketen, push- en pullfactoren en instroom- en vertrekcijfers 3. Snellere asielprocedures (maatregel 1) 4. Snellere Dublin-procedure (maatregel 2) 5. Kortere opvang (maatregel 3) 6. Sneller in vreemdelingenbewaring (maatregel 4) 7. Minder terugkeerondersteuning (maatregel 5) 8. Gecoördineerde integrale lokale aanpak (maatregel 6) 9. Factoren van invloed op de instroom en het vertrek 10. Conclusies