• Literatuuronderzoek privatisering gevangeniswezen

      Wilms, P.; Friperson, R.; Weda, J. (APE, 2011)
      Doel van dit literatuuronderzoek is om op basis van nationale en internationale literatuur te analyseren of (vormen van) privatisering binnen het Nederlandse gevangeniswezen kunnen leiden tot versobering en een hogere kosteneffectiviteit. INHOUD: 1. Probleemstelling en aanpak 2. Conceptueel kader 3. Het Nederlandse gevangeniswezen in internationaal perspectief 4. Vormgeving van privatisering (internationaal) 5. Effecten van privatisering 6. Mogelijke effecten van privatisering in het Nederlandse gevangeniswezen