• Literatuuronderzoek naar professionele weerbaarheid bij politiepersoneel

      Bogaerts, S. (Universiteit van Tilburg - Intervict, 2013)
      In deze studie is aan de hand van literatuur, een werkdefinitie van professionele weerbaarheid ontwikkeld. Dit is een van de onderzoeken uit het programma 'Versterking professionele weerbaarheid' dat als doel heeft het vergroten van de inzetbaarheid van politieambtenaren door de groep verminderd weerbare politiefunctionarissen te verminderen. INHOUD: 1. Professionele weerbaarheid bij politiepersoneel 2. (Wetenschappelijke) definitie van professionele weerbaarheid bij politiepersoneel 3. Conclusies