• Eerste fase evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens - Literatuuronderzoek en knelpuntenanalyse

      Zwenne, G.-J.; Duthler, A.-W.; Groothuis, M.; Kielman, H.; Koelewijn, W.; Mommers, L. (WODC, 2007)
      Het doel van de evaluatie is om te beschrijven op of - , en op welke wijze de Wbp bijdraagt aan de beoogde doelstellingen van de wet en welke knelpunten zich in de praktijk voordoen. Vanwege de omvang van het terrein waarop de Wbp van toepassing is, wordt de evaluatie van de Wbp opgesplitst in twee fases. Fase 1 dient om bouwstenen aan te dragen voor de nadere invulling van de tweede fase van het evaluatieonderzoek. Allereerst is geïnventariseerd wat de doelstellingen waren bij de invoering van de Wbp. Daarnaast is - voorzover deze doelstellingen samenhangen met de implementatie van de privacy-richtlijn 95/46/EG - nagegaan wat de bedoelingen van de gemeenschapswetgever daarbij waren (doelstellingeninventarisatie). Vervolgens is onderzocht welke knelpunten er in de literatuur en rechtspraak zijn gesignaleerd bij de uitvoering en toepassing van de wet (knelpuntenanalyse).