• Links-extremisme in beeld - Een verkennend onderzoek naar links-extremistische groeperingen in Nederland

      Ham, T. van; Hardeman, M.; Esseveldt, J. van; Lenders, A.; Wijk, A. van (Bureau Beke, 2018)
      Dit is een verkennend onderzoek naar links-extremisme in Nederland met de volgende centrale probleemstelling: Op welke thema’s profileren links-extremistische groeperingen zich momenteel in Nederland, wat kan gezegd worden over hun organisatie, mobiliserende thema’s en modus operandi, en wat is hun invloed en positie binnen het huidige politieke klimaat? Deze probleemstelling is vertaald naar drie onderzoeksvragen: Op welke wijze profileren links-extremistische groeperingen zich momenteel in Nederland? In hoeverre hebben links-extremistische groeperingen de afgelopen jaren buiten de wet geopereerd? Welke positie nemen deze links-extremistische groeperingen in Europa in? INHOUD: 1. Inleiding 2. Links-extremistische groeperingen in beeld 3. Organisatie en relaties 4. Conclusies