• Lik-op-stuk in de milieuwethandhaving - Procesevaluatie naar de toepassing van lik-op-stuk voor milieudelicten

      Koolhaas, E.; Sybrandi, F.; Verberk, S. (B&A Groep Beleidsonderzoek en -Advies, 2000)
      Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mate waarin en de wijze waarop de lik-op-stukmethode wordt toegepast bij milieudelicten om op basis daarvan de lik-op-stukmethode te verbeteren. De norm dat 70% van de vrijevelddelicten volgens lik op stuk moet worden afgedaan, wordt nergens gehaald. De beste score is 60%. De belangrijkste reden waarom lik op stuk niet vaker wordt toegepast, is de onbekendheid bij de politie en de buitengewone opsporingsambtenaren met deze aanpak of met de criteria voor toepassing. De doorlooptijden voldoen niet aan de oorspronkelijke doelstellingen. Aanvankelijk werd beoogd dat het verkorte proces-verbaal binnen 24 uur na constatering van de overtreding bij de parketsecretaris terechtkomt. In de praktijk duurt dit gemiddeld 16 dagen. De overtreders betalen de boete gemiddeld binnen 26 dagen en meer dan 75% betaalt in eerste instantie. De gedagvaarde weigeraars worden in bijna alle gevallen ter zitting veroordeeld.