• Recidivebericht 2015 - Landelijke cijfers over de terugval van justitiabelen bestraft in de periode 2002-2012

      Wartna, B.S.J.; Tollenaar, N.; Verweij, S.; Alberda, D.L.; Essers, A.A.M. (WODC, 2016)
      Het WODC houdt de terugval van justitiabelen bij. Elk jaar berekent het onderzoeksinstituut de recidive van iedereen die in Nederland als verdachte met justitie te maken kreeg. Zes daderpopulaties worden met de jaarlijkse metingen van de Recidivemonitor gevolgd: volwassen daders met een strafzaak, minderjarige daders met een strafzaak, ex-reclassenten, ex-gedetineerden, ex-pupillen van justitiële jeugdinrichtingen en ex-terbeschikking-gestelden. Over de terugval na de tbs-maatregel en de forensische zorg in het algemeen wordt apart verslag gedaan. Deze factsheet geeft een update van de recidive in de vijf andere daderpopulaties. Het onderzoek heeft betrekking op de justitiabelen die tussen de jaren 2002 en 2012 werden bestraft of uitstroomden uit een justitiële inrichting. 2002 gold als het startjaar voor een reeks van beleidsprogramma’s gericht op recidivereductie en 2012 was bij het samenstellen van deze factsheet het meest recente jaar waarover cijfers met betrekking tot de 2-jarige recidive beschikbaar zijn. Alle personen werden tot juli 2015 gevolgd, om er zeker van te zijn dat alle relevante nieuwe justitiecontacten in het onderzoek konden worden meegenomen. Het onderzoek is een vervolg op project 2508a (zie link bij: Meer informatie) en heeft betrekking op de jeugdige en volwassen daders van wie in de periode 1997-2012 een strafzaak is afgedaan.