• Landelijk kader voor de veiligheidshuizen - Invoering, ontwikkelingen en knelpunten

      Rovers, B.; Hoogeveen, C.; Eijgenraam, S. (medew.) (BTVO - Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek, 2016)
      Veiligheidshuizen zijn netwerken van organisaties die in een samenwerkingsverband straf- en zorginterventies verbinden. In deze netwerken bestrijden organisaties gezamenlijk overlast en criminaliteit, door gebruikmaking van een gebieds-, systeem- of persoonsgerichte aanpak. Inmiddels zijn er in Nederland 33 veiligheidshuizen die vrijwel landelijk dekkend werken. Het onderzoek heeft als doel te beschrijven of en zo ja, hoe veiligheidshuizen invulling geven aan het landelijk kader en hoe dit zich verhoudt tot de geschetste veranderingen in en rond de veiligheidshuizen. Achterliggend doel is vaststellen of het landelijk kader in de veranderende omstandigheden een toereikend handvat biedt voor het functioneren van de veiligheidshuizen. Dit onderzoek beoogt geen toetsing van het landelijk kader te zijn. INHOUD: 1. Inleiding 2. Stand van zaken in de veiligheidshuizen op basis van de breedtescan 3. Resultaten van de dieptestudies 4. Conclusies