• Landelijk beleid huiselijk geweld - theoriegestuurde evaluatie periode 2002-2011

      Jongebreur, W.; Lindenberg, R.; Plaisier, J. (Significant, 2011)
      In 2002 is de Nederlandse overheid gestart met landelijk beleid om huiselijk geweld tegen te gaan. In dit rapport weergegeven hoe die beleid sindsdien is vormgegeven en welke resultaten zichtbaar zijn. De probleemstelling van het onderzoek luidde: In hoeverre en op welke wijze is het aannemelijk dat het beleid ten aanzien van de aanpak van huiselijk geweld in de periode 2002-2011 effectief is geweest? INHOUD: 1. Inleiding 2. Methoden 3. Beleidsreconstructie 4. Plausibiliteit beleidstheorie 5. Synthese evaluatieonderzoeken en analyse doelbereiking 6. Conclusie