• Knelpunten in de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod

      Vaan, K. de; Schreijenberg, A.; Homburg, G.; Schilder, J. (Regioplan Beleidsonderzoek, 2013)
      De Wet tijdelijk Huisverbod (Wth) is in werking getreden op 1 januari 2009. Sinds die tijd zijn in dat kader diverse landelijke onderzoeken verricht. Het doel van dit onderzoek is het identificeren van procesmatige en juridische knelpunten die het doelbereik van de Wet tijdelijk huisverbod (Wth) belemmeren en niet in de loop der tijd zijn opgelost.