• Klokkenluiders

      Bovens, M.A.P.; Raat, C.; Beckers, J.; Bunt, H.G. van de; Wingerde, K. van; Jong, H.G. de; Mol, L.S.; Graaf, G. de; Lasthuizen, K.; Loyens, K.; et al. (WODC, 2013)
      ARIKELEN: 1. M.A.P. Bovens - Naar een Algemene Klokkenluiderswet 2. C. Raat - Een toevluchtsoord voor klokkenluiders: Brengt het Huis het ideaal van transparantie dichterbij? 3. J. Beckers, H.G. van de Bunt en K. van Wingerde - Het is transparantie wat de klok slaat: Publeaks als geduchte concurrent voor het Huis voor klokkenluiders? 4. H.G. de Jong en L.S. Mol - Het Adviespunt Klokkenluiders in de praktijk 5. G. de Graaf en K. Lasthuizen - Een luisteren oor: het interne meldsysteem integriteit binnen de Nederlandse overheid 6. K. Loyens - Over motieven voor het melden van misstanden; een kwalitatief onderzoek binnen het Belgische federale politiekorps 7. P. Stephenson en M. Levi - Principes van klokkenluiden: de benadering van de Raad van Europa 8. A.J. Brown - De bescherming van klokkenluiders: recente lessen uit Australië 9. Boekrecensie: Een bevlogen portret van Bradley Manning - B. de Graaf over 'The passion of Bradley Manning; the story behind the WikiLeaks whistleblowers' van Chase Madar. 10. Internetsites. SAMENVATTING: Dit themanummer beoogt een bijdrage te leveren aan de voortgaande discussie over de rol van klokkenluiders in de samenleving en de wijze waarop hun bescherming zou moeten worden geboden.