• Klant en keten - Het Prognosemodel Justitiële Ketens gezien door gebruikers

      Poot, H. de; McKim, M.; Dieleman, R.; Bonenberg, B.; Brussee, R. (Nobis Policy Lab, 2020)
      Het econometrische Prognose Model Justitiële Ketens (PMJ) beschrijft de ketenafhankelijkheid van werkvoorraad en capaciteitsbeslag. Het huidige onderzoek, fase 1 behelst een inventarisatie van de behoefte van de eindgebruikers van PMJ. Het resultaat zal gebruikt worden als bouwsteen voor een functioneel ontwerp voor een aangepast of nieuw te bouwen prognosemodel. In fase 2 zullen nieuwe methodes en technieken worden verkend. In fase 3 zal de eventuele implementatie en het uitrollen van zo’n vernieuwd prognosemodel plaatsvinden. INHOUD: 1. Introductie 2. Organisatie-analyse 3. Gebruikersbehoeften onderzoek 4. Resultaten interviews 5. Van raming naar capaciteitsplanning 6. Beantwoording van de onderzoeksvragen 7. Conclusies