• Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006 - Klagen bij bestuursorganen; evaluatieonderzoek naar de klachtbehandeling door bestuursorganen

      Winter, H.B.; Middelkamp, A.; Herweijer, M. (WODC, 2007)
      Dit is een deelonderzoek van de derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (AWB). Sinds de invoering van hoofdstuk 9 van de Awb op 1 juli 1999 zijn bestuursorganen verplicht klachten over gedragingen van ambtenaren af te handelen in overeenstemming met de bepalingen in dit hoofdstuk. Zo dient de ontvangst van de klacht te worden bevestigd (artikel 9:6 Awb), worden de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft gehoord (art. 9:10 Awb) en handelt het bestuursorgaan binnen 6 weken - maximaal 10 weken - de klacht af (art. 9:11 Awb), eventueel met behulp van een adviescommissie (art. 9:15 Awb). Het onderzoek geeft een beeld van het functioneren van het interne klachtrecht in het bestuursrecht in theorie en praktijk.