• Evaluatie Hoofdstuk X Politiewet 1993 - Klachtenbehandeling politie in theorie en praktijk

      Nauta, O.; Sikkema, C.-Y.; Lievaart, R. (medew.); Flight, S. (medew.) (DSP-groep, 2010)
      De volgende onderzoeksvragen staan centraal:Hoe is de klachtenafhandeling volgens de wet beschreven?Hoe werkt de klachtenafhandeling in de praktijk?In hoeverre sluiten de wet en de praktijk voldoende op elkaar aan?Waar zijn knelpunten waar te nemen en op welke manier kunnen deze knelpunten het beste worden aangepakt (aanpassen van de wet of de praktijk) In de evaluatie wordt daarnaast specifiek ingegaan op: - Dubbele pet korpsbeheerder; - Belasting politieorganisatie: administratief en financiëel. INHOUD: 1. Inleiding 2. De wet 3. De wet in de praktijk 4. Conclusies