• Klachten Forensische Diagnostiek Jeugdigen - Een onderzoek naar het aantal en de aard van de klachten die ingediend worden naar aanleiding van jeugdforensisch onderzoek

      Burik, A. van; Veltkamp, E.; Kayser, T. (WODC, 2004)
      Uit dit onderzoek komt naar voren dat het aantal klachten over forensisch diagnostische onderzoeken in de jeugdzorg gering is. Ongeveer een op de tweehonderd keer leidt een forensisch onderzoek tot een klacht. In alle gevallen ging het om een klacht in civielrechtelijke zaken. Forensische diagnostiek is onderzoek ten behoeve van een justitiële beslissing. Bij jeugdigen kan het plaatsvinden in het kader van een strafzaak maar ook in het kader van een civiele beslissing als beschermingszaken, scheiding- en omgangszaken. Jaarlijks vindt circa tweeduizend keer een forensisch diagnostisch onderzoek bij een jeugdige plaats. In het onderzoek zijn de onderzoeken en klachten over de jaren 2002 en 2003 bekeken.