• Kinderopvangregelingen in Nederland en enkele Europese landen

      Moene, M. (WODC, 1997)
      De stuurgroep Justitie Emancipatie Stimulering (Jes) heeft geconstateerd dat de kinderopvang in Nederland ook na bijna twintig jaar nog steeds gebrekkig is. Een enquete onder medewerkers van Justitie om de behoefte aan - vooral naschoolse - opvang te inventariseren en een literatuuronderzoek naar de regelingen van kinderopvang in binnen- en buitenland kunnen bijdragen aan een model voor verantwoorde kinderopvang binnen Justitie. In dit literatuuronderzoek is speciale aandacht voor de opvang van 4- tot 16-jarigen (de buitenschoolse opvang). INHOUD: 1. Inleiding 2. Bevindingen en aanbevelingen van de Emancipatieraad 3. Soorten en vormen van kinderopvang in Nederland 4. Voorbeelden van regelingen 5. Relevante wet- en regelgeving 6. Kinderopvang in enkele Europese landen 7. Conclusie