• Kindermishandeling in Nederland anno 2005 - De nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2005)

      IJzendoorn, M.H.; Prinzie, P.; Euser, E.M.; Groeneveld, M.G.; Brilleslijper-Kater, S.N.; Noort-Van der Linden, A.M.T. van; Bakermans-Kranenburg, M.J.; Juffer, F.; Mesman, J.; Klein Velderman, M.; et al. (WODC, 2007)
      Hoeveel kinderen in ons land het slachtoffer worden van mishandeling is niet bekend. Daarom is er is behoefte aan cijfermateriaal over de aard en omvang van de problematiek. Het doel van de NPM-2005 is inzicht te verschaffen in de prevalentie van verschillende typen van kindermishandeling in Nederland, mede met het oog op het omlijnen van risicogroepen ten behoeve van het gericht opzetten van preventie- en interventieprogramma's. Ook wordt hier de basis gelegd voor de ontwikkeling van een periodieke monitor waarmee de invloed van beleid en hulpverlening kan worden getraceerd. Zie ook: www.LeidenAttachmentResearchProgram.eu (voor een verkorte digitale versie van het rapport, en additionele informatie)